Waarom doe ik dit? Weet ik veel. Obsessie? In ieder geval is dit wat ik men hele leven al wil en doe. Sinds de jaren 70 groeide mijn honger alsmaar meer en meer. Er zitten wel serieuze gaten in de kaas maar dit zijn levensjaren en kronkels die nu in mijn werk nog meer tot uiting komen? De golven des levens zijn ondoorgrondelijk alhoewel we de vloed en eb zelf bepalen. Kunst is leven met volle teugen en het creëren van een object uit het niets, een tarten van het goddelijke. Kunst is . Marc Feytons (1958 - )